Μετά την πάροδο τριών ετών ο Δήμος Σερβίων Βελεβντού ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του Διαστημικού Σταθμού στην Νεράιδα. Ο Διαστημικός Σταθμός ήταν προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου κ. Αθανάσιου Κοσματόπουλου. Μόλις ανέλαβε…