Η EOS The Robot μαζί με την ομάδα Hyperion Robotics από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τράβηξαν τα βλέμματα στο συνέδριο καινοτομίας «Disrupt Greece» (Βίντεο)

Η EOS The Robot μαζί με την ομάδα Hyperion Robotics από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τράβηξαν τα βλέμματα στο συνέδριο καινοτομίας «Disrupt Greece» (Βίντεο)

Συνύπαρξη ανθρώπων με ρομπότ, τεχνολογικά εμφυτεύματα, «υπερφυσικές» μορφές τέχνης και ένα νέο είδος «βελτιωμένου ανθρώπου». Αυτό που μέχρι πρόσφατα ήταν το μέλλον, τώρα είναι το παρόν, καθώς η αστραπιαία ταχύτητα…

Διαβάστε περισσότερα...
Παλιά Κουζιανιώτ΄κα Ενθυμήματα Ε’ (του Δημήτρη Βούρκα)

Παλιά Κουζιανιώτ΄κα Ενθυμήματα Ε’ (του Δημήτρη Βούρκα)

Ήταν τέτοιους κιρός, μπουρεί κι λίγις μέρις αργότιρα. Μια βδουμάδα νουρίτιρα, είχαμι παέν΄ σ’ Παναΐα για να μαζώξουμι γλύκα. Του μέρους του ήξιρα καλά γιατί πάινα κι βουηθούσα τουν Καλιάκου*…

Διαβάστε περισσότερα...