Ζητείται από τεχνική εταιρία Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ με τουλάχιστον τριετή εμπειρία στα Δημόσια Έργα (κάτοχος ΜΕΚ). Αποστολή Βιογραφικών στο email: [email protected]