Συνήθως η εμπειρία που προέρχεται από την ενασχόληση με τα κοινά, αντιμετωπίζεται από μια μερίδα πολιτών με επιφύλαξη και πολλές φορές με αρνητισμό, σε αντίθεση με άλλες ασχολίες και επαγγέλματα όπου η εμπειρία αποτελεί αδιαμφισβήτητο προσόν. Είναι προφανές ότι γι’ αυτό δεν ευθύνονται οι πολίτες, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει αυτή την άποψη, αφού σε πολλές περιπτώσεις η εμπειρία και η πολύχρονη παρουσία στο δημόσιο βίο ταυτίζεται με εμμονές σε απόψεις και πρακτικές του χθες και ως εκ τούτου από προσόν γίνεται μειονέκτημα. Η εμπειρία κατά την άποψή μου δίνει και δυνατότητες για ορθότερες αναλύσεις, αποφυγή λαθών, άστοχων επιλογών κι αναζητήσεις σύγχρονων λύσεων, σε ένα τοπίο σύνθετο, που διαρκώς μεταβάλλεται.

Ασχολήθηκα με τα κοινά από πολύ νεαρή ηλικία, λόγω και του κλίματος της εποχής και είχα μια πλούσια διαδρομή γεμάτη από δράσεις θετικές αλλά και με λάθη κι άστοχες επιλογές. Θέλω να πιστεύω ότι ανήκω σ’ αυτούς που χρησιμοποιούν σωστά την εμπειρία και σ’ αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που έχουμε μπροστά μας στη χώρα και την περιφέρειά μας, θα φανεί χρήσιμη στο συνδυασμό Ελπίδα και την υποψήφια περιφερειάρχη Γεωργία Ζεμπιλιαδου με την οποία επέλεξα να συμπορευθώ. Την Γεωργία Ζεμπιλιάδου της οποίας η διαδρομή ως περιφερειακού συμβούλου αλλά και οι άλλες προσλαμβάνουσες που συσσώρευσε σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας, Χώρας αλλά και της Ευρώπης, αποτελούν εγγύηση ότι έχει την ικανότητα από τη θέση της Περιφερειάρχη να διαχειριστεί τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας.

Το ψηφοδέλτιο που συγκρότησε με τη δική της καθοδήγηση τις εμπειρίες των παλαιότερων αλλά και την ορμή, την τόλμη και τη σύγχρονη γνώση των νέων, συγκροτούν μια ομάδα ικανή να απαντήσει στο αίτημα της ανάπτυξης και της απασχόλησης και μια σειρά από αλλά θέματα που είναι και τα βασικά ζητούμενα της περιόδου που διανύουμε .