Οι παρακάτω εικόνες τραβήχτηκαν σήμερα , πρόκειται για μια αγέλη αδέσποτων σκυλιών που κυκλοφορεί στην περιοχή γύρω από τα ΚΤΕΛ. Βρίσκονται στην περιοχή για αρκετά χρόνια και αρκετά συχνά παρεμποδίζουν πεζούς και αυτοκίνητα.

Αναγνώστης