Κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περιόδου, το Walbrzych, μία πόλη στην περιοχή της Σιλεσίας, Πολωνία, ήταν το κέντρο εξορυκτικών δραστηριοτήτων καθώς και κέντρο βιομηχανικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η οικονομική αναδιάρθρωση που έλαβε χώρα τη δεκαετία του 1990 στην Πολωνία, οδήγησε σε σημαντική μείωση της περιφερειακής οικονομίας. Για να αντισταθμιστεί αυτή η μείωση και υποβάθμιση της περιοχής της Σιλεσίας, ιδρύθηκε το Invest-Park, μία Ειδική Οικονομική Ζώνη η οποία συστάθηκε από το πολωνικό Υπουργικό Συμβούλιο το 1997 και παρέχει δημόσια ενίσχυση υπο μορφή απαλλαγής φόρου εισοδήματος για επενδυτές (εκτός των άλλων ενθαρρύνσεων). Με τον τρόπο αυτό η περιοχή έγινε ελκυστική, προσελκύοντας  επιχειρήσεις και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη ζώνη βρίσκεται στη νότια Πολωνία, Σιλεσία και αποτελείται από 41 υποζώνες, καταλαμβάνοντας συνολική έκταση 221.000 km2.
Oι επενδυτικές δράσεις που υλοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι επιλέξιμες να λάβουν δημόσια ενίσχυση υπό τη μορφή επιδότησης φόρου εισοδήματος. Το ποσό της ενίσχυσης βασίζεται στο μέγεθος της επένδυσης και των αριθμό νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται. Η επέκταση της ενίσχυσης ποικίλλει από 35-55% ανάλογα με το μέγεθος της, σε ποια δημοτική ενότητα γίνεται η επένδυση. Προτεραιότητα δίνεται σε μεταποιητικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής και εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Το «επενδυτικό» πάρκο κατάφερε να προσελκύσει αρκετές πολυεθνικές εταιρείες στην περιοχή. Σε συνδυασμό και με τη μετάβαση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, δύο αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προσανατολίστηκαν στη μετάβαση από κινητήρες εσωτερικής καύσης σε ηλεκτροκινητήρες.
Συμπερασματικά η συγκεκριμένη Ειδική Οικονομική Ζώνη, έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες και οικονομικά ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές στην Πολωνία και θεωρείται ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις στην Ευρώπη. Οι παραγόμενες θέσεις εργασίας, δεν είναι απλά ένας αριθμός απασχόλησης, αλλά πρόκειται για «καλές θέσεις εργασίας», όπως κοινώς χαρακτηρίζονται.
Συνοπτικά τα οφέλη :
Πηγή : https://ec.europa.eu
  • Η ίδρυση μίας Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στηρίζει τη διαδικασία μετάβασης μίας περιοχής στη μεταβιομηχανική περίοδο, με την προσέλκυση εθνικών και διεθνών επενδύσεων.
  • Δημιουργία «καλών θέσεων εργασίας»
  • Υψηλό επίπεδο ειδικευμένων εργαζομένων στην περιοχή
  • Ουσιαστική στήριξη σε περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς μετάβασης σε μία εποχή χαμηλών εκπομπών CO2.
Α.Δ
Πηγή άρθρου antonisdimitriou.blogspot.com
Πηγή Φωτογραφίας : http://timeforpolska.pl