Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» θα ξεκινήσει το δεύτερο κύκλο του σαν μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ ίδρυσης:3716/08-10-2019/τεύχοςΒ’) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το μεταπτυχιακό θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020.

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διευρυμένο, ήδη από τον τρέχοντα κύκλο, με την προσθήκη δύο μαθημάτων Ασφαλιστικής Αγοράς και Υπηρεσιών αυξάνοντας τις δυνατότητες, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές, των αποφοίτων.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα από την αρχική ίδρυσή του ως «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» έκλεισε με επιτυχία πέντε ακαδημαϊκούς κύκλους με σπουδαστές προερχομένους από τον τραπεζικό τομέα, υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις τόσο από τη Δυτική Μακεδονία όσο και εκτός Δυτικής Μακεδονίας.

Απόφοιτοί του ετοιμάζουν ήδη διδακτορική διατριβή και κάνουν χρήση του μεταπτυχιακού διπλώματος για τη μισθολογική και επαγγελματική τους ανέλιξη.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι 3 εξαμήνων εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούν στη διδασκαλία μαθημάτων και το 3ο αφορά κυρίως στη διπλωματική εργασία και στη διδασκαλία των δύο μαθημάτων της ασφαλιστικής. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 100 πιστωτικές μονάδες, από τις περισσότερες μεταξύ των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Για τους σπουδαστές, μέρος της διδασκαλίας προβλέπεται να γίνεται και εξ αποστάσεως.Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ήδη αντεπεξήλθε με επιτυχία στην διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης βοηθώντας και σπουδαστές σε περιοχές εκτός Δυτικής Μακεδονίας.

Τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού ανέρχονται συνολικά σε 2.900Ευρώ που αποπληρώνονται σε τρεις δόσεις με εξέταση και ευνοϊκότερου διακανονισμού.

Οι Αιτήσεις είναι σε εξέλιξη και ανοιχτές μέχρι τις 25 Ιουλίου. Οι αιτήσεις μπορούν να ανακτηθούν από το site του μεταπτυχιακού: https://mbf.uowm.gr .