Η θέση απαιτεί την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών σε συνδυασμό με την ποιότητα επισκευών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα των iRepair.

Επιθυμητά προσόντα:

Εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις σε smartphone hardware & software
Γνώσεις τεχνολογιών iOS και Android,windows.
Υψηλή τεχνική κατάρτιση σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις σύγχρονης τεχνολογίας
Ικανότητες εργασίας σε ομάδα, προγραμματισμού εργασιών και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, προθυμία, ευγένεια
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, άνεση στον προφορικό λόγο και αναλυτική σκέψη
Προσανατολισμός στο ποιότητα επισκευών και στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση του πελάτη
Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
Βασικές αρμοδιότητες:

Ορθή διάγνωση και επίλυση απλών και σύνθετων τεχνικών προβλημάτων σε smartphones και υπολογιστών.
Τηλεφωνική και online εξυπηρέτηση πελατών για παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και λύσεων
Επεξήγηση τεχνικών προβλημάτων με άμεσο και κατανοητό τρόπο / προτάσεις ενδεδειγμένων λύσεων
Η εταιρία προσφέρει:

ικανοποιητικό πακέτο σταθερών αποδοχών αναλόγως προσόντων
ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση
ευκαιρίες εξέλιξης
Όσοι αγαπούν την τεχνολογία και επιθυμούν να γίνουν μέλη της μεγάλης ομάδας των iRepair μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στα email: [email protected] και [email protected].
Τηλ επικοινωνίας 6983328012