Διάλεξη με θέμα «Η επαρχία της Προύσας στην περιοχή της αρχαίας Βιθυνίας» την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου.