Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας , πραγματοποίησε το 3ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης», σήμερα Σάββατο 31 Μαρτιου, στο ξενοδοχείο «Έλενα» στην Κοζάνη. Στο Συνέδριο επικαιροποιήθηκαν προτάσεις για τις θεσμικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν άμεσα στο σχολικό περιβάλλον, για την υποδοχή και την ενσωμάτωση όλων των μελών της Εκπαιδευτικής κοινότητας.