Συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας», παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλίου στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Αρχής, του 2ου ορόφου του κτιρίου της Περιφέρειας στη ΖΕΠ Κοζάνης. Στη συνέντευξη παρόντες ήταν οι Δήμαρχοι Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς, Φλώρινας, και Γρεβενών, ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής  και ο εντεταλμένος Σύμβουλος ΕΣΠΑ και έργων, κ. Σ. Γιαννακίδης. Έγινε αναλυτική παρουσίαση με τον κ. Σ. Γιαννακίδη να κάνει λόγο για ανακρίβειες της αντιπολίτευσης ότι χάθηκαν,  230 εκ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και τον Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη να σημειώνει πως τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής έκλεισαν τα αυτιά τους στις «Κασσάνδρες» και τις κραυγές…



Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας

Έγκριση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστική Ανάπτυξης (ΒΑΑ) συνολικού προϋπολογισμού 41,7 εκ. € των Δήμων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Εορδαίας και Φλώρινας

Τις Αποφάσεις Έγκρισης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 41.680.000 €, καθώς και τις Αποφάσεις για τον ορισμό ως Ενδιάμεσων Φορέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 των Δήμων Γρεβενών, Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, υπέγραψε o Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αφορούν στην εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας με πληθυσμό πάνω από 10.000 κάτοικους, με σκοπό την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών, την προώθηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της αναζωογόνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ανασυγκρότησης των κοινωνικών υποδομών και της προώθησης της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκαν από τους Δήμους Γρεβενών, Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακά Σχέδια υλοποίησης, τα οποία καθορίζουν ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων που θίγουν τις αστικές περιοχές, μέσω της τόνωσης της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της προώθησης της καινοτομίας και τη διασύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, της ανάπτυξης δομών κοινωνικής προστασίας αλλά και οικονομίας με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη δημιουργία υποδομών και χώρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τις Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020