Σχετικά με την διαθεσιμότητα της μονάδας θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από τον ΑΔΜΗΕ.

Βάσει των στοιχείων που δίνει ο ΑΔΜΗΕ για τη διαθεσιμότητα μονάδων παραγωγής, ο ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου θα λειτουργήσει σήμερα παρέχοντας συνολική ισχύ 764 MW, κατανεμημένη ως εξής ανά μονάδα:

Μονάδα 1: 0 MW (εκτός λόγω προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης)

Μονάδα 2: 220 MW (χαμηλή ποιότητα λιγνίτη, 6 μύλοι σε λειτουργία)

Μονάδα 3: 270 MW (χαμηλή ποιότητα λιγνίτη, παρέχει θερμικό φορτίο για την τηλεθέρμανση)

Μονάδα 4: 0 MW (εκτός λόγω προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης)

Μονάδα 5: 274 MW (παρέχει θερμικό φορτίο για την τηλεθέρμανση)

energypress.gr