Mε απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 700/ΧΟ∆∆/11-11-14 είχε καθοριστεί η αποζηµίωση του προέδρου του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ στα 855,00 ευρώ/µήνα.

Με βάση το νέο νόµο 4512/2018 στο άρθρο 348 παρ. 10 όπου αναφέρεται ότι : «10. Στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αν δεν είναι ∆ήµαρχος, µπορεί να καταβάλλεται, για τις παρεχόµενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζηµίωση που καθορίζεται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης. Η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), του ποσού της αντιµισθίας του ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε το άρθρο 92 του ν. 3852/2010. Σε περίπτωση απουσίας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας, πέραν του µηνός, η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται εξ’ ηµισείας σε αυτόν και στον αναπληρωτή του.» Το ποσό των εξόδων της παράστασης που εισπράττει ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 92, όπως διαµορφώνεται σύµφωνα µε το ύψος του πληθυσµού (> = 20.000 και < = 100.000>), είναι 3.420,00 – 50% = 1.710,00 για τον πρόεδρο του Δ.Σ.

Βέβαια ο νόμος, όπως φαίνεται κι από τα παραπάνω, δεν αναφέρει ότι η αποζημίωση πρέπει να είναι ίση με το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), του ποσού της αντιµισθίας του ∆ηµάρχου, αλλά να μην το υπερβαίνει. Αυτό σημαίνει, βάσει λογικής, ότι, θα μπορούσε να είναι και 40% ή 30%  κ.ο.. Ωστόσο η πρόταση, που εγκρίθηκε εν τέλει από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, ήταν το μέγιστο ποσοστό που επιτρέπει ο Νόμος, δηλαδή 50%.

Αντιθέτως, στην αποζηµίωση  των µελών και του γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις, η οποία καθορίζεται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπου εκεί βάσει νόμου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση, δεν προτάθηκε το μέγιστο ποσό των 50 ευρώ, αλλά παρέμεινε το ύψος των 34,20 €/συνεδρίαση.

Το εύλογο ερώτημα λοιπόν που γεννάται είναι, γιατί στην αποζημίωση του Προέδρου δεν διατηρήθηκε ή έστω δεν αυξήθηκε ελάχιστα η μηνιαία αποζημίωση και έπρεπε να ορισθεί το ανώτατο ποσοστό που ορίζει ο νέος Νόμος 4512/2018;

 

 

 

Για τις αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ.