Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 199.910,32 ευρώ, προκηρύσσει, στις 4 Μαΐου, ο δήμος Κοζάνης. Φορέας χρηματοδότησης πιστώσεις του Ε.Α.Π. 2012 – 2016.