Μ’ αφορμή την αναζωπύρωση από τις ομάδες Μακεδονικός και ΑΕΚ του θέματος του ξηλώματος των σιδερένιων κερκίδων του Στρατιωτικού Γηπέδου Κοζάνης, που το χρησιμοποιούν ως έδρα τους, στις 23/3/ 2016–αν και τοποθετήθηκα με αναλυτική εισήγηση επ’ αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την Άνοιξη του 2016 –, θεώρησα υποχρέωση μου να επισημάνω τα εξής με στόχο την πλήρη ενημέρωση των δημοτών:

Ξεκινώντας θα ήθελα να θυμίσω και πάλι στον αθλητικό κόσμο ότι πριν δυο χρόνια (20-3-2016) στον ποδοσφαιρικό αγώνα Μακεδονικός Κοζάνης – Μακεδονικός Σιάτιστας για το τοπικό πρωτάθλημα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας στο Στρατιωτικό Γήπεδο Κοζάνης ένας Σιατιστινός φίλαθλος έπεσε από τις λυόμενες μεταλλικές κερκίδες, όταν υποχώρησε ένα σκουριασμένο κάγκελο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί σοβαρά. Οι ίδιες ομάδες κοινοποίησαν από μόνες τους το συμβάν στον Τύπο αναγνωρίζοντας την ακαταλληλότητα της λυόμενης κατασκευής και ζητώντας παράλληλα τη συντήρηση της από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης, ο οποίος έχει και την υποχρέωση διαχείρισης του αθλητικού τομέα του Δήμου.

Ο ΟΑΠΝ από το 2011 γνώριζε την ακαταλληλότητα της κατασκευής, καθώς στον έλεγχο στις 17/8/ 2011 της Επιτροπής Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων, ο οποίος ζητήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επισημαίνονται με έγγραφο κοινοποίησης τα εξής σημαντικά στοιχεία ως προς το Στρατιωτικό:

«Έλεγχος κερκίδων Στρατιωτικού

Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο των κερκίδων διαπιστώθηκε ότι οι τελευταίες είναι κατασκευασμένες με δικτυώματα μεταλλικών σωληνωτών διατομών. Λόγω έλλειψης συντήρησης διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :

Μεγάλος βαθμός οξειδώσεων τόσο στο φέροντα οργανισμό όσο και στα προστατευτικά κιγκλιδώματα

Βυθίσεις στα μεταλλικά πατήματα των αναβαθμών

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι κερκίδες κρίνονται ακατάλληλες για την ασφάλεια των θεατών και χρήζουν συντήρησης.

Επίσης πρέπει να προσκομισθεί οικοδομική άδεια για την κατασκευή τους ή απαλλακτικό από την αντίστοιχη Πολεοδομική Υπηρεσία (λυόμενες κατασκευές) του Δήμου καθώς και βεβαίωση υπογεγραμμένη από δυο πολιτικούς μηχανικούς για τη στατική τους επάρκεια σε δυσμενή φόρτιση.

Οι κερκίδες εκτός των άλλων είναι τοποθετημένες πολύ κοντά στην περίφραξη του γηπέδου χωρίς την ύπαρξη κατάλληλου διαδρόμου με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος αναρρίχησης ή τραυματισμού αθλητών και θεατών. Προτείνεται ταυτόχρονα με τη συντήρηση τους να μετατοπισθούν προς τα πίσω για να υπάρχουν ομαλές συνθήκες προσβασιμότητας.

Από την ημερομηνία κοινοποίησης του παρόντος δίνεται 30 ημερών παράταση ως προθεσμία αποκατάστασης των παρατηρήσεων και σε περίπτωση που η επιτροπή δεν ειδοποιηθεί για επανέλεγχο για την άρση των παρατηρήσεων θα ολοκληρώσει το πρακτικό με αρνητική εισήγηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας».

Οι κερκίδες του Στρατιωτικού ως γνωστόν προήλθαν από τη διάλυση σε 5 κομμάτια μιας μεγαλύτερης σιδερένιας κερκίδας που είχε τοποθετηθεί στο ΔΑΚ για ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Αυτή αποσυναρμολογήθηκε μεταξύ 2002 /03. Ένα κομμάτι της τοποθετήθηκε στο Στρατιωτικό, τα άλλα πήγαν στα γήπεδα της Χαραυγής και του Αργίλου, το τέταρτο σταμάτησε μάλλον στο γήπεδο της Λευκοπηγής ενώ το πέμπτο βρίσκεται σε αποθήκη του ΟΑΠΝ. Από με τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι οι κερκίδες του Στρατιωτικού ποτέ δεν διέθεταν τα απαραίτητα εκ του νόμου πιστοποιητικά λειτουργίας τους, (ούτε άδεια λειτουργίας , ούτε βεβαίωση στατικής επάρκειας αλλά ούτε και ο χώρος στον οποίο τοποθετήθηκαν διέθετε ταυτόχρονα οικοδομική άδεια).

Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο 4049/2012 άρθρο 22, παράγραφος 7 αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση ακαταλληλότητας μιας αθλητικής εγκατάστασης, εφόσον τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά των αθλητών/θεατών, (περίπτωση του πρόσφατου ατυχήματος του φιλάθλου), αν διαπιστωθεί ότι αυτή λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας σφραγίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.. και στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή των θεατών. Ο χώρος αυτός φυλάσσεται με ευθύνη και μέριμνα του υπεύθυνου λειτουργίας της ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

Για τους ανωτέρω λόγους, η τότε πρόεδρος του ΟΑΠΝ, 20 μόλις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα της κατάστασης επιλαμβάνεται του θέματος και παραπέμπει αυτό για έλεγχο στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς ο ΟΑΠΝ δε διαθέτει το κατάλληλο για αυτό το σκοπό προσωπικό. Με το υπ/ αρ. 848/ 9/10/2014 έγγραφο του ΟΑΠΝ μεταξύ άλλων αιτημάτων που αφορούν τη γενική λειτουργία του Στρατιωτικού ζητείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες να προβούν (σημείο 10) σε έλεγχο της στατικής επάρκειας των σιδερένιων κερκίδων και μεταφορά όλης της κερκίδας στο πρανές , έξω από τον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να κατασκευαστεί στην προηγούμενη θέση των κερκίδων σχάρα αποστράγγισης των υδάτων.

Η αδυναμία όμως των Τεχνικών Υπηρεσιών να προχωρήσουν σε έλεγχο και έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού στατικής επάρκειας μέσα σε διάστημα 11/2 χρόνου περίπου, παράλληλα με την έλλειψη του ανάλογου προσωπικού εκ μέρους του ΟΑΠΝ για την επιτήρηση της σφράγισης και της μη χρήσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης καθώς και η άρνηση, παρά τις προφορικές συστάσεις του ΟΑΠΝ από τον Οκτώβριο του 2014, των δυο ομάδων (ΑΕΚ, Μακεδονικός) να συμμορφωθούν για τη μη χρήση των κερκίδων, ενόψει μάλιστα και του κινδύνου ενός νέου ατυχήματος μεταξύ των φιλάθλων των δυο ομάδων στα πλαίσια του αναμενόμενου ντέρμπυ της 28ης Μαρτίου 2016, αλλά και λόγω των κατεπειγόντων γεγονότων που ακολουθούσαν : αργία 25ης Μαρτίου, πληροφορία για έκτακτη σύγκληση στις 24 Μάρτη της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας των Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Αποκεντρωμένης για λήψη απόφασης σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας στο χώρο μαζί με πληροφορίες για παρέμβαση του εισαγγελέα τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των φιλάθλων /θεατών η τότε πρόεδρος του ΟΑΠΝ μη έχοντας άλλη επιλογή πήρε την απόφαση για διάλυση και απομάκρυνση της επίμαχης κερκίδας με τη βοήθεια του τεχνικού και αθλητικού προσωπικού του ΟΑΠΝ.

Μάλιστα η Επιτροπή Καταλληλότητας της Αποκεντρωμένης , στην οποία συμμετείχε και υπάλληλος του ΟΑΠΝ, παρά τη διάλυση της κερκίδας, διενήργησε αυτοψία στο χώρο, και στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης ενίσχυσης της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και της δημόσιας ασφάλειας με το τελευταίο πόρισμα της στις 7/4/2016 για το Στρατιωτικό ζητά από τον ΟΑΠΝ την απομάκρυνση από τον όχτο και εκτός αγωνιστικού χώρου των σιδήρων της διαλυμένης κερκίδας. ενώ εισηγείται αρνητικά και για την έκδοση άδειας λειτουργίας της ελεγχθείσας αθλητικής εγκατάστασης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών και ελλείψεων της.

Ένα άλλο στοιχείο του Νόμου 4049/2012 άρθρο 22, παράγραφος 11, που καλόν θάταν να μην παραγνωρίζουμε, αναφέρει ρητά ότι η μη συμμόρφωση με τους νόμους προβλέπει τη φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ τιμωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδεια λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει σ’ αυτή τη διενέργεια αθλητικής εκδήλωσης . Οι ως άνω ποινές επιβάλλονται και στον πρόεδρο του αθλητικού σωματείου που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση.

Αν σ’ όλα τα παραπάνω προσθέσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις, με τους οποίους η 9Μ/Π Ταξιαρχία «ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4Ο Επιτελικό Γραφείο, τμήμα ΙΙβ, υπέβαλε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την εκ νέου παράταση χρήσης εκτάσεων των στρατοπέδων “ΨΥΧΟΓΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ” για τις ανάγκες αθλητικών δραστηριοτήτων από 01-01-2018 έως 31-12-2019 και τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με την υπ/ αρ. 12/2018 απόφαση του μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις 670/2016 και 76/2017 έκανε αποδεκτές και μεταξύ των 7 όρων και προϋποθέσεων που θέτει η Ταξιαρχία για την παραχώρηση χρήσης υπογραμμίσουμε τον όρο 3 που αναφέρει ρητά: Στα προς παραχώρηση τμήματα, ουδεμία μόνιμη ή πρόχειρη εγκατάσταση θα κατασκευαστεί, μπορεί πολύ εύκολα ο καθείς από μας να αναλογιστεί αν ήταν μονόδρομος η διάλυση και απομάκρυνση της συγκεκριμένης κερκίδας ή “αν ήταν προσωπική επιλογή της τότε προέδρου του ΟΑΠΝ και θα μπορούσε να αποφευχθεί και να επισκευαστεί» σύμφωνα με τα λεγόμενα του νυν Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ.Τέλη Πουτακίδη σε πρόσφατη εκπομπή της Δευτέρας του TOP Channel αλλά και σύμφωνα με τις υποσχέσεις προέδρων Οργανισμών για την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων κερκίδων στο στρατιωτικό γήπεδο από την Άνοιξη του 2017 και εντεύθεν , οι οποίοι παρόλο που γνώριζαν και γνωρίζουν από πρώτο χέρι τους όρους παραχώρησης χρήσης του Στρατιωτικού, αφού τους υπερψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, πλειοδοτούν σε λαϊκισμό.

Όπου ο λαϊκισμός περισσεύει, η λογική περιττεύει.

Φανή Φτάκα-Τσικριτζή