Το Αναστάσιμο μήνυμα μετέφεραν, σήμερα Πάσχα, σ’ όλο το χωριό, οι κάτοικοι του Τοπικού Διαμερίσματος Πρωτοχωρίου.