Η επανέναρξη των εκδηλώσεων « Γιορτές της γης» και «Δούμπεια» Μουσικά Σεμινάρια θα απασχολήσουν τη συνάντηση φορέων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας – Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας – Δήμος Εορδαίας, αύριο Σάββατο, στις 11 το πρωί, στη Βλάστη, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτιστικής Εταιρείας Βλάστης. Τα μέλη της Εταιρείας, κατά το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποίησαν σειρά επαφών με διάφορους φορείς και τους ενημέρωσαν για την απόφαση τους να συνεχίσουν, μετά την διακοπή του ενός έτους, τις παραπάνω εκδηλώσεις, αιτώντας παράλληλα την οικονομική τους στήριξη. Κατά πληροφορίες, έχουν καταλήξει και στην Εταιρεία που θα οργανώσει το πρόγραμμα του εναλλακτικού φεστιβάλ «Γιορτές της γης»