Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πρόσληψης Εργατικού Προσωπικού (20 άτομα – ΥΕ Εργατών) στο δήμο Κοζάνης.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8 Δ.Ε. Κοζάνης (πλην της πόλης της Κοζάνης)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3 Δ.Ε. Αιανής
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2 Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3 Δ.Ε. Ελίμειας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 Δ.Ε. Ελλησπόντου

Αναλυτικά:
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πρόσληψης Εργατικού Προσωπικού (20 άτομα – ΥΕ Εργατών)