Η Teostores Μιχαηλίδης, αναζητά άτομο για την κάλυψη θέσης στο τμήμα πωλήσεων και στο τμήμα παραγωγής

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Εμπειρία στις πωλήσεις επίπλων και ειδών πολυκαταστήματος

Γνώση και χρήση Η/Υ, EXCEL και INTERNET

Προφορική Επικοινωνία

Ομαδικότητα

Αντίληψη/Κατανόηση

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εμπειρία στην κοπή ξύλου

Γνώση και χρήση Η/Υ

Προφορική Επικοινωνία

Ομαδικότητα

Αντίληψη/Κατανόηση

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2461045800

και στο email:info@teostores.gr

Διεύθυνση

5ο χλμ Κοζάνης-Πτολεμαίδας

www.teostores.gr