ΔΕΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΟΙ
ΉΡΘΕ Η ΏΡΑ Ο ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΟΣ
ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ,…..

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΞΕΠΟΎΛΗΜΑ ΤΉΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΊΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ….

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΑΠΑΝΤΕΣ….

ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
07;30 Π.μ 20/04/2018
ΔΙΑΣΤΑΎΡΩΣΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΛΙΌΣ ΔΡΌΜΟΣ….

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΆΣ