Το αφιέρωμα στην υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαίδα 5» από το «Εργοληπτικόν Βήμα» (τεύχος 109 01-02-03/2018)