Το αφιέρωμα στην υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαίδα 5” από το «Εργοληπτικόν Βήμα” (τεύχος 109 01-02-03/2018)