Το αφιέρωμα στην υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα “Πτολεμαίδα 5” από το “Εργοληπτικόν Βήμα” (τεύχος 109 01-02-03/2018)