Η εταιρεία Κέντρο Σποροπαραγωγής Ν. Ζουλιάμης ΙΚΕ  με έδρα τα Σέρβια Κοζάνης, ζητά Γεωπόνο για εργασία. Αποστολή βιογραφικού: [email protected] Τηλ. επικοινωνίας: 2464022933.