Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:

  1. Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
  2. Παροχή πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Βοΐου για το έτος 2017
  3. Συγκρότηση επιτροπής δημοσίων διαγωνισμών ανάθεσης έργων μέχρι του ανώτατου ορίου του 1.000.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/16) για το έτος 2017.
  4. Συγκρότηση επιτροπής δημοσίων διαγωνισμών ανάθεσης έργων ανωτέρου του 1.000.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/16) για το έτος 2017.
  5. Συγκρότηση επιτροπής δημοσίων διαγωνισμών ανάθεσης μελετών (άρθρο 221 παρ. 9 του Ν. 4412/16) για το έτος 2017.
  6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και εργασιών (άρθρο 221 του Ν. 4412/16) για το έτος 2017.
  7. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 221 του Ν. 4412/16) για το έτος 2017.
  8. Έγκριση εξαμηνιαίου διαχειριστικού απολογισμού Κοινωνικού παντοπωλείου (β΄ εξάμηνο 2016).
  9. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την νομική στήριξη του Δημάρχου σε δικάσιμη σύμφωνα με το αριθμό 935/2016 Κλητήριο Θέσπισμα του Εισαγγελέα Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης.
  10. Παραίτηση από δικόγραφο ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ εναντίον απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας «WIND» στον Πεντάλοφο.