Το  9ο  και το 12ο Δημοτικά Σχολεία  ευχαριστούν την Πυροσβεστική υπηρεσία Νομού Κοζάνης και ιδιαίτερα τους κυρίους  Χύτα Ιωάννη και  Χασιώτη Παντελή  για την παρουσίαση που έκαναν στους μαθητές μας και η οποία  έγινε σήμερα  παρασκευή  11/05/2018  στον αύλειο χώρο με αντικείμενο  « Εκπαίδευση  σε θέματα Πρόληψης και Πυροπροστασίας  καθώς και φυσικών καταστροφών»