Επανερχόμαστε στην ερώτηση μας υπ’ αριθμ. 4791/28.03.2018, σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία του «Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης» Αμυνταίου στην ΠΕ Φλώρινας, η οποία παραμένει αναπάντητη από το αρμόδιο Υπουργείο, μολονότι έχει παρέλθει αρκετό διάστημα από την κατάθεση της. Η ερώτηση είναι η παρακάτω:

Στο Δήμο Αμύνταιου της ΠΕ Φλώρινας λειτουργεί το «Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης» (πρώην «Κέντρο Αποθεραπείας – Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης» – ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου), το μοναδικό δημόσιο κέντρο αποκατάστασης στη Β. Ελλάδα, δυναμικότητας 100 κλινών κλειστής νοσηλείας και παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών ανοιχτής περίθαλψης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Αμυνταίου).

Το κτίριο του κατασκευάστηκε τη 10ετία του 1980, έχει περίπου 5.000 τμ δομημένους χώρους κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμένους με όλο το ανάλογο ιατρο-τεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας – Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης» Αμυνταίου Φλώρινας, [συστήθηκε και λειτουργούσε με βάση τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 444/1980 (Α’ 117), 280/1985 (Α’ 104) και 258/1996 (Α’ 190)], με βάση το νόμο 4025 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 228/2.11.2011), καταργήθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ., μετονομάστηκε σε «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» και εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας.

Σκοπός του «Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης»-(ΚΕΦΙΑΠ) είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό ευθύνης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ και συγκεκριμένα σε άτομα με σωματική αναπηρία, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα, αυτισμό, αισθητηριακές ή και πολλαπλές αναπηρίες. Η πρώιμη διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία αποκατάστασης, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους.

Ενώ, με βάση τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας (ΦΕΚ Β’ 3301/11.12.2012), το «Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης βρίσκεται σε άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με το Γ.Ν. Φλώρινας στο οποίο υπάγεται οργανικά και διοικητικά και βρίσκεται σε άμεση επιστημονική και εκπαιδευτική διασύνδεση με όλα τα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης της χώρας, καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης.

Σήμερα στο ΚΕΦΙΑΠ, από τις υποδομές των τεσσάρων πτερύγων Νοσηλείας 25 κλινών η κάθε μια, λειτουργεί μόνο μία πτέρυγα και νοσηλεύονται 13 άτομα για μακροχρόνια αποκατάσταση. Λειτουργεί μόνο με 30 εργαζόμενους, επιστημονικό-νοσηλευτικό-διοικητικό και λοιπό προσωπικό και 9 εργαζόμενους από προγράμματα ΟΑΕΔ. Ενώ δεν υπηρετεί κανείς άλλος γιατρός στο ΚΕΦΙΑΠ πέρα από μία φυσίατρο, που και αυτή είναι αποσπασμένη από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό έχει ως συνέπεια, το ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου να έχει ελάχιστες έως ανύπαρκτες δυνατότητες να φιλοξενήσει και άλλους ασθενείς, να επεκτείνει τη δραστηριότητά του, να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες υποδομές του.

Επίσης λόγω της ανεπαρκούς συντήρησης του κτιρίου επείγει να γίνουν άμεσες εργασίες συντήρησης του (κατεστραμμένοι σοβάδες σε μεγάλη έκταση εξωτερικά). Ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη θεραπευτική πισίνα υδροθεραπείας που δεν μπόρεσε ποτέ να λειτουργήσει, λόγω τεχνικών προβλημάτων και δεν μπορούν να προσφερθούν υπηρεσίες στους υπάρχοντες ασθενείς.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες επείγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για:

  • Την άμεση στελέχωση του «Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης» Αμυνταίου με το απαραίτητο μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικό όλων των ειδικοτήτων ώστε να αξιοποιηθούν όλες του οι υποδομές και να καλύπτει τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των ασθενών δωρεάν και με υψηλής ποιότητας παροχές υγείας.

  • Την αναγκαία χρηματοδότηση του «Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης» Αμυνταίου, από τον κρατικό προϋπολογισμό, για την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών, συντήρησης – επισκευής στις κτιριακές του υποδομές καθώς και σε αυτές που απαιτούνται ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί και η πισίνα υδροθεραπείας.

Οι βουλευτές

Σάκης Βαρδαλής

Γιάννης Δελής