Ένα μικρό απόσπασμα, από το αρχείο του West Channel, με εικόνες από το Ρύμνιο Κοζάνης αμέσως μετά το σεισμό της 13ης Μαΐου του 1995.