Συνάδελφοι

Σας είναι γνωστό πως πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή και έλαβε ΦΕΚ, ο Ν. 4533/2018 που σχετίζεται με την αποεπένδυση των παγίων από την ΔΕΗ Α.Ε. Πρόκειται για την αναζήτηση πιθανών επενδυτών για τις μονάδες 3 και 4 του Ενεργειακού Κέντρου Μεγαλόπολης Αρκαδίας καθώς και για την μονάδα 1 της Μελίτης του Νομού Φλώρινας καθώς και για την άδεια της μονάδας ΙΙ του ιδίου σταθμού (Μελίτης).

Επίσης σας είναι γνωστό πως το εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ με όλες του τις δυνάμεις στην παραπάνω καταστροφική προοπτική.

Ειδικότερα επί του άρθρου 4 (παράγραφος 1 και 2) οι απόψεις μεταξύ συνδικαλιστικών φορέων και κυβέρνησης αποκλίνουν ΚΑΘΕΤΑ.

Συγκεκριμένα η μεν κυβέρνηση ισχυρίζεται πως διασφαλίζεται το καθεστώς των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε που εντάσσονται στις νέες υπό πώληση εταιρίες.

Στον αντίποδα, το συνδικαλιστικό κίνημα ισχυρίζεται ότι η μοναδική πρόνοια ανάγεται στην απαγόρευση απόλυσης για έξι (6) χρόνια. Το δε εργασιακό (κανονισμός προσωπικού) και μισθοδοσίας βρίσκεται στην ευχέρεια του νέου εργοδότη.

Μετά από όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε για την δική σας γνωμοδότηση επί του άρθρου 4 του Νόμου 4355/2018 προκειμένου με γνώση και εμπεριστατωμένο λόγο να αντιμετωπίσουμε την επερχόμενη λαίλαπα της διάλυσης των εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων για περίπου 1500 εργαζόμενους (Σταθμών και Ορυχείων) στα δύο (2) ενεργειακά κέντρα σε Βορά και Νότο.