Πενταμελή αντιπροσωπεία του Πανεπιστήμιου Χημικής Τεχνολογίας του Πεκίνου (Beijing University of Chemical Technology, BUCT), υποδέχτηκε , σήμερα Δευτέρα, η Διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στο γραφείο του ΠρύτανηΣτέργιου Γκανάτσιου, με σκοπό τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας. Το Πανεπιστήμιο Χημικής Τεχνολογίας, όπως είπε ο Πρύτανης: «είναι ένα υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας αναμένεται να επιφέρει ποικίλα οφέλη τόσο στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, όσο και στην ευρύτερη Περιφέρεια».