Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, στην έκδοση βιβλίου, που αποτελεί έρευνα µελέτη της σπουδαίας προσωπικότητας του Καπετάν Φούφα  (Ζαχαρίας Παπαδάς) και τη δράση του την εποχή  του Μακεδονικού Αγώνα, θα προχωρήσει ο Δήμος Εορδαίας. Ο κ. Ραϊτσίνης ∆. Χάρης, Ιστορικός, ∆ρ. του Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, µε πλούσιο συγγραφικό έργο και µελέτες στο αντικείµενό του, παρέδωσε, στον ∆ήµο Εορδαίας, το έργο του µε τίτλο «Ο Καπετάν Φούφας στον Μακεδονικό Αγώνα». Σκοπός αυτής της έκδοσης είναι η συνδροµή του δήµου Εορδαίας στην ανάδειξη της σπουδαίας τοπικής µας ιστορίας η οποία αποτελεί, συνολικότερα, µέρος της ιστορίας της χώρας µας. Η συνολική δαπάνη για την έκδοση 1500 αντιτύπων ανέρχεται στο ποσό των 2500€.

kozan.gr