Ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής ανά αγροτεμάχιο και όχι στο σύνολο της έκτασης της Δήλωσης Καλλιέργειας ζητούν οι αγρότες του Αμύνταιου, προκειμένου ούτε ο παραγωγός να επιβαρύνεται με επιπλέον ασφάλιστρα αλλά ούτε και ο οργανισμός να χάνει έσοδα, όταν ο παραγωγός αναγκάζεται να δηλώσει όλα τα αγροτεμάχιά του με (-)20%.

Το πρόβλημα, φέτος, είναι πιο έντονο, καθώς στην περιοχή Αμυνταίου υπάρχει διαπιστωμένη έντονη ακαρπία σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες οπωροφόρων δέντρων.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, που υπογράφει η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, Διαμάντω Κρητικού, βάσει κανονισμού ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλα τα αγροτεμάχιά του με παραγωγή είτε 100% είτε (-)20% επί της παραγωγής ή (+) 20%. Ωστόσο, αν για παράδειγμα, ένας παραγωγός που έχει διαπιστωμένη ακαρπία σ’ ένα αγροτεμάχιο με κεράσια και ενώ οι υπόλοιπες καλλιέργειες του δεν αντιμετωπίζουν ακαρπία είναι αναγκασμένος να δηλώσει και τα κεράσια του με συντελεστή (+)20% ή τις υπόλοιπες καλλιέργειές του με συντελεστή (-)20% για να μη πληρώσει αυξημένα ασφάλιστρα.

 

Ολόκληρη η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Θέμα : Ασφάλιση αγροτικής παραγωγής στο 80% ή στο 100% ή στο 120% ανά αγροτεμάχιο και όχι σε όλη την έκταση της Δήλωσης Καλλιέργειας

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ (υπ’ αριθ απόφαση 157462/31-05-2011 τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ 309891/14-12-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν.3877/2010 (ΦΕΚ Α’ 160)») ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλα τα αγροτεμάχιά του με παραγωγή είτε 100% είτε (-)20% επί της παραγωγής ή (+) 20%.

Ο παραπάνω κανονισμός δημιουργεί προβλήματα όταν ένας παραγωγός έχει διάφορες καλλιέργειες και ειδικότερα δενδρώδεις που το κόστος ασφάλισης είναι μεγάλο και το (-) 20% ή (+)20% επηρεάζει πάρα πολύ το τελικό ποσό ασφάλισης. Σας έχουμε στείλει έγγραφο  (04/04/2018) που ζητάμε αυτό να αλλαχτεί και ο παραγωγός να έχει δικαίωμα να ασφαλίζει με τον παραπάνω συντελεστή παραγωγής ανά αγροτεμάχιο και όχι σε όλη την έκταση της Δήλωσης Καλλιέργειας.

Ειδικότερα, τη φετινή χρονιά στην περιοχή Αμυνταίου που υπάρχει διαπιστωμένη έντονη ακαρπία σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες οπωροφόρων δέντρων δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Π.χ. :Ένας παραγωγός που έχει διαπιστωμένη ακαρπία σ’ ένα αγροτεμάχιο με κεράσια και ενώ οι υπόλοιπες καλλιέργειες του δεν αντιμετωπίζουν ακαρπία να είναι αναγκασμένος να δηλώσει και τα κεράσια του με συντελεστή (+)20% ή τις υπόλοιπες καλλιέργειές του με συντελεστή (-)20% για να μη πληρώσει αυξημένα ασφάλιστρα.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου, το προηγούμενο διάστημα, ενημέρωσε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας αλλά και τον προϊστάμενο  του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Κοζάνης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για αποζημίωση των παραγωγών σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Ζητάμε από εσάς να λύσετε άμεσα το παραπάνω πρόβλημα που δημιουργεί ο συγκεκριμένος κανονισμός, ειδικότερα την φετινή χρονιά και γενικότερα για την ορθή ασφάλιση της ποσότητας της αγροτικής παραγωγής έτσι ώστε ούτε ο παραγωγός να επιβαρύνεται με επιπλέον ασφάλιστρα αλλά ούτε και ο οργανισμός να χάνει χρήματα, όταν ο παραγωγός αναγκάζεται να δηλώσει όλα τα αγροτεμάχιά του με (-)20%.

Τέλος, σας προσκαλούμε στο Αμύνταιο, στα γραφεία του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Αμυνταίου  σε ανοιχτή συνεδρίαση με τους φορείς της περιοχής αλλά και τους παραγωγούς, ώστε να διαπιστώσετε και ο ίδιος το πρόβλημα της έντονης ακαρπίας που αντιμετωπίζουμε και να προωθήσετε τις λύσεις για να μη βρεθούν σε οικονομικό αδιέξοδο οι αγρότες της περιοχής.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου

Πρόεδρος Διαμάντω Κρητικού

 

Η προηγούμενη επιστολή στις 4 Απριλίου

Κύριε Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ώστε να δώσετε λύση σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ απόφαση 157462/31-05-2011 τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ 309891/14-12-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν.3877/2010 (ΦΕΚ Α’ 160)».

 Το πρόβλημα έχει να κάνει με τη δυνατότητα των παραγωγών, όταν ασφαλίζουν την παραγωγή τους, να δηλώνουν (-)20% ή (+)20% για την ποσότητα της παραγωγής που ασφαλίζουν. Μέχρι σήμερα  υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται στο σύνολο της αγροτικής εκμετάλλευσης που δηλώνεται. Έτσι για παράδειγμα σε μια δήλωση πολλών αγροτεμαχίων με διάφορες καλλιέργειες ή ακόμα και με μια καλλιέργεια, εάν ο παραγωγός υπολογίζει σε ένα αγροτεμάχιο αυξημένη ή μειωμένη παραγωγή κατά 20%, να είναι αναγκασμένος ή να μη το δηλώσει καθόλου ή να δηλώσει το σύνολο των αγροτεμαχίων του. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, όταν η δήλωση έχει περισσότερες καλλιέργειες  (μονοετείς- πολυετείς), ειδικότερα όταν οι δενδρώδεις καλλιέργειες είναι διαφόρων ηλικιών αλλά σε παραγωγή (νεαρά -ηλικιωμένα).

Ζητάμε αυτό να μπορεί να γίνεται ανά αγροτεμάχιο, ώστε ο παραγωγός να μπορεί να αποφασίζει το ύψος της μέσης παραγωγής που θέλει τελικά να ασφαλίσει ανά αγροτεμάχιο πράγμα που επηρεάζει και το ποσό αποζημίωσης που θα λάβει εάν υπάρξει ζημία.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου

Πρόεδρος Διαμάντω Κρητικού

http://www.agronews.gr/agora/apozimioseis-/arthro/166913/asfalisi-ana-agrotemahio-zitoun-oi-agrotes-amudaiou/