Ετήσιος χορός του Συλλόγου Μεταξιωτών Κοζάνης, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 στο οικ. κέντρο “Event Plaza” (κόμβο Πετρανών)