Ο Πολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Πρωτοχωρίου Κοζάνης έχοντας κατανοήσει το μεγάλο χρέος αλλά και την ευθύνη για την ανάδειξη της Ιστορικής Αλήθειας, με τη βοήθεια του αξιόλογου κυρίου Αλεξιάδη Θωμά, Δρ.Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, πραγματοποίησε ένα βίντεο με Ιστορικά γεγονότα για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στο βίντεο παίρνουν μέρος νέοι επιστήμονες του Τοπικού Διαμερίσματος Πρωτοχωρίου, στέλνοντας το μήνυμα, πως η γνώση είναι δύναμη και η αντίσταση ο μόνος τρόπος να μη χαθείς στο ρου της Ιστορίας. Σημαντικό για εμάς είναι να μιλήσουμε στις επόμενες γενιές μέσα από το διαδίκτυο, το χώρο που η νεολαία ξοδεύει το μεγαλύτερο χρόνο, για τις αλήθειες και τα ιστορικά γεγονότα που κάποιοι προσπαθούν να αποκρύψουν. Η γενοκτονία στον Πόντο εκτυλίχθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη μεταξύ των ετών 1914-1918 και το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου και η δεύτερη μεταξύ των ετών 1919-1922.Στην πρώτη φάση, ηγέτες και εμπνευστές της ήταν οι Νεότουρκοι Εμβέρ, Ταλαάτ, Τζεμάλ και Νιαζί. Στη δεύτερη, και απανθρωπότερη φάση, εμπνευστής της ήταν προσωπικά ο Μουσταφά Κεμάλ. Οι μέθοδοι εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου ήταν τέσσερις: Εκτοπισμοί-Λευκός Θάνατος, Αμελέ Ταπουρού-Τάγματα Εργασίας, Δικαστήρια Ανεξαρτησίας και καταδίωξη όλων όσων είχαν καταφύγει στα βουνά. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου παραμένει μέχρι σήμερα ύβρις και στίγμα για τον ανθρώπινο πολιτισμό και αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.Η ιστορική μας μνήμη οφείλει να διαφυλαχτεί αλώβητη, ως κόρη οφθαλμού, γιατί ό,τι γράφεται με αίμα δε λησμονείται. Δεν επιτρέπεται να θυσιάζουμε την ιστορική αλήθεια σε καμία σκοπιμότητα, όπως καθιερώθηκε να γίνεται μετά τη λεγόμενη ελληνοτουρκική φιλία του 1931.Η αποσιώπησή της μας οδήγησε στις σημερινές καταστάσεις με τη γείτονα χώρα. Οφείλουμε να ερμηνεύσουμε τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει μέχρι σήμερα και γιατί συμβαίνει, και, ακόμη περισσότερο, για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις γενιές που έρχονται.

Αυτό το βίντεο, είναι η αρχή από μία σειρά δράσεων του Συλλόγου μας για την ανάδειξη της Ιστορικής Αλήθειας ,του Πολιτισμού και της Παράδοσης. Η ημέρα που επιλέχθηκε για να κυκλοφορήσει, 19 Μαΐου 2018, είναι μία ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Πρωτοχωρίου Κοζάνης με ομόφωνη απόφαση αφιερώνει το βίντεο σ’ όλους όσους μέσα από το μαρτύριο τους μας δίδαξαν να αγωνιζόμαστε για την Πατρίδα, για την Αλήθεια, για τη Ζωή μας, με Πίστη, Αγάπη και Ελπίδα.

Ευχαριστίες :

Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας

  • τον Δρ.Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού κύριο Αλεξιάδη Θωμά , που πάντα είναι δίπλα σ΄ όλες τις προσπάθειες των νέων ανθρώπων

  • τον Τρύφωνα Ζήση και τη REC PRODUCTION για την αξιόλογη παραγωγή

  • τους νέους της Τοπικής Κοινότητας Πρωτοχωρίου που πήραν μέρος με μεγάλη προθυμία

Cultural and Folklore Association of Protohori Kozani

The Cultural and Folklore Association of Protohori Kozani, having comprehended the great debt but also the responsibility of showing forth the historical truth, with the help of the distinguished Dr of contemporary Hellenic history, Mr Alexiadi Thoma, created a video with historical facts concerning the Genocide of the Greeks in Pontou. Many young scientist of the local district of Protohori have participated in the video, sending the message that knowledge is power and resistance is the only way not to lose the course of historical events. It is significant for us to inform the following generations through the internet, where the youth of today spend most of their time, about the truth and historical events that some people try to conceal.

The Genocide of Pontou took place in two phases. The first was between the years 1914-1918 and the end of the “first” world war and the second phase was between the years 1919-1922. The leaders and instigators of the first phase were the Newturks Emver, Talaat, Tzemal and Niazi. The instigator of the second and most inhumane phase was Moustafa Kemal himself. The methods of extermination of the Greeks of Pontou were four: Exile-torturous death, Amele Tapourou-concentration work camps, trials of independence and persecution of anyone who took shelter in the mountains.

The Genocide of the Greeks of Pontou remains until today an outrage and stigma for human civilization and constitutes a crime against humanity. It is an obligation to preserve our historical memory unsullied, guarded closely, because whatever is written with blood is never forgotten. It is not permissible to sacrifice the truth of historical events for any expediency, just like it was established to be done after the so called Greekturkish friendship in 1931. Having passed over the events of the Genocide in silence and making no reference to them has led to the current condition with the neighboring country. We are obliged to interpret the historical events of the past, so as to perceive what has been going on until today and why it’s happening and even more, to build a better future for the generations to come.

The recognition of Genocide came in 1994 with the decision of the Greek Parliament and is honored annually. Therefore, the administrative council of the Cultural and Folklore Association of Protohori Kozani with a unanimous decision dedicates this video to everyone who through their suffering has taught us to strike for our country, for the truth, for our lives, our faith, love and hope.

Acknowledgements:

  • Dr of Contemporary Hellenic History, Mr Alexiadi Thoma, who is always supporting all the efforts of young people,

  • Trifona Zisi and Rec Production for the remarkable production

  • The youth of the local community of Protohori who participated with great willingness.

https://www.youtube.com/watch?v=K3kEGiCKMsY