Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Πτολεμαΐδα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με εμπειρία στην επίβλεψη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
ΑΓΓΕΛΙΑ 2

Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Πτολεμαΐδα, Μηχανικός Δομικών Έργων με εμπειρία στην επίβλεψη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
ΑΓΓΕΛΙΑ 3

Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Κοζάνη, Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε μηχανουργείο.
ΑΓΓΕΛΙΑ 4

Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Πτολεμαϊδα – Κοζάνη, Λογιστής ή Βοηθός Λογιστή για Γ’ κατηγορία βιβλία με εμπειρία.