Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκαν στην πόλη της Κοζάνης προβλήματα λειτουργίας λαμπτήρων LED (αναβοσβήνουν), δημιουργώντας όχληση στους δημότες. Σας ενημερώνουμε πως σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, χει ξεκινήσει η αντικατάσταση των συγκεκριμένων λαμπτήρων.