Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του Ν.4409/2016”, σήμερα Τρίτη 22 Μαΐου .