Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 5 Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ. μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :΄

 1. Ενημέρωση Δ.Σ για τις τελευταίες εξελίξεις στην ΔΕΗ.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Κατάρτιση πινάκων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Τσίπρας Δημήτρης.

 1. Αποδοχή ποσού από το ΥΠΕΣ για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμών.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Τσίπρας Δημήτρης.

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018΄

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Τσίπρας Δημήτρης.

 1. Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα CLID LEADER

Εισηγητής : Υπ. Γραφείου προγραμματισμού Κουρουμπλής Νίκος.

 1. Αποδοχή ποσού –τροποποίηση προυπολογισμού – τεχνικού προγράμματος & τρόπος εκτέλεσης έργου.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Τσακιρίδης.

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Τσακιρίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων & φυσικού εδάφους.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Τσακιρίδης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Τσακιρίδης.

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Επιστροφή ανταποδοτικών τελών από 1-1-2017 έως 31-12-2017

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση δαπάνης για επέκταση Δικτύου ΦΟΠ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Εκμίσθωση ακινήτου ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ & καταστημάτων εμπορικού Πολύκεντρου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση έκδοσης αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών – τεχνικών

παιγνίων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΚΕΔΕ Ειστάθιος Κατσίδης.

 1. Εγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής : Η Πρόεδρος ΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ κ. Μαρία Κύρκα.

 1. Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Ιορδανίδης Φώτης.

 1. Ορισμός εκπροσώπων εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΤΗΠ

Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής.

 1. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών

Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις

Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής.

 1. Αιτήματα σπουδαστών για πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ.

Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής