Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. στην Κοζάνη, διοργανώνει Σεμινάρια AutoCAD για την απόκτηση Πιστοποιητικού από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης της AUTODESK.

Στόχος του προγράμματος πιστοποίησης, είναι η εξοικείωση του χρήστη με το περιβάλλον του προγράμματος μέσα από την εξάσκηση πάνω σε μεγάλο αριθμό πρακτικών παραδειγμάτων. Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:

  • σχεδιάσει στο πρόγραμμα AUTOCAD® 2018

  • σχεδιάσει σε δύο διαστάσεις κάνοντας χρήση των αντικειμένων, όπως είναι γραμμές, κύκλοι, τόξα κ.ά.

  • οργανώσει την πληροφορία του σχεδίου σε στρώσεις (layers)

  • εισάγει και ρυθμίζει διαγραμμίσεις

  • οργανώσει τα δεδομένα του σε ομάδες

  • ρυθμίσει τύπους διαστάσεων, σημείων κειμένων κ.ά.

  • ολοκληρώσει τα τεχνικά σχέδια με στοιχεία τεκμηρίωσης (κείμενα, διαστάσεις κ.ά.)

  • εκτυπώσει τα σχέδια οργανώνοντας τις σελίδες εκτύπωσης

  • λάβει τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση της AUTODESK®

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα έως τις 20/6/2018. Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 280,00€. Παρέχεται έκπτωση σε φοιτητές και ανέργους.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε στο 24610-24425 ή στο email: kozani@kekekpa.gr .