Απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ερώτηση του βουλευτή Γ. Κασαπίδη σχετικά με τις επιδημικές προσβολές εντόμου σε δασικά οικοσυστήματα που προξενούν απώλεια εισοδήματος σε κτηνοτρόφους του Ν. Κοζάνης.

Επισυνάπτεται το περιεχόμενο της απάντησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης Γ. Κασαπίδη σχετικά με τις επιδημικές προσβολές εντόμου σε δασικά οικοσυστήματα.

Σύμφωνα με αυτή το αρμόδιο Υπουργείο δεν προέβη σε καμία δραστική παρέμβαση.

Επιπλέον, παρά το σχεδιασμό και την πρόθεση για την υλοποίηση του Υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ουδεμία σχετική προκήρυξη έλαβε χώρα εδώ και τρία χρόνια.