Το χθεσινό χαλάζι αποτελείωσε τις καλλιέργειες στο Μεσόβουνο.. Τι λεει ο πρόεδρος της Τ.Κ. Μεσοβούνου Δημήτριος Τσιαίδης