Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.

Κάντε κλικ εδώ για τη συνέχεια…