Φωτογραφία από τις εργασίες κατασκευής του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης το 1954. Η φωτογραφία είναι του Ιωάννη Λάμπρου, από το φωτογραφικό αρχείο του Μ. Μπενάκη (ΦΑ_8_2387).

 

Πηγή https://www.benaki.gr/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&Itemid=&id=134308&lang=el (Μουσείο Μπενάκη)