Συνάδελφοι,
Μετά από επαφές που είχαμε με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σας ενημερώνουμε ότι οι κρατήσεις υπέρ ΑΚΑΓΕ που μας έγιναν παράνομα από τις επικουρικές μας συντάξεις θα μας επιστραφούν μέχρι τις 10 Αυγούστου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το σωματείο μας.