19η Δεξιοτεχνία αυτοκινήτου Πτολεμαΐδας, την Κυριακή 1 Ιουλίου, στην είσοδο της πόλης, στο parking της Περιφέρειας.