Τελευταία, δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση, πρόταση- σχέδιο, του αρμόδιου Υπουργείου των Εσωτερικών, σχετικά με το εκλογικό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, για να εφαρμοσθεί στις εκλογές, που θα διεξαχθούν το 2019, ύστερα από κάποιες ή πολλές επεξεργασίες που θα επέλθουν, σίγουρα, για να γίνει νόμος του κράτους.

Ήδη το παραπάνω, πρόταση- σχέδιο, κατατέθηκε στη Βουλή, όπως μάθαμε, και μετά τις προτάσεις και επεξεργασίες που θα τύχει θα ψηφισθεί και θα είναι Νόμος του κράτους.

Το εκλογικό αυτό σύστημα (!) βαπτίζεται «απλή αναλογική», φέροντας το όνομα του μεγάλου μεταρρυθμιστή- νομοθέτη της αρχαιότητας (6ος π.Χ αιώνα), του Κλεισθένη.

Πάνω στην πρόταση- σχέδιο θέλουμε να καταθέσουμε τις δικές μας απόψεις, αφού πρόκειται για δημόσια διαβούλευση (αν και δεν έχουμε σήμερα σχέση με την αυτοδιοίκηση), και αυτό από κάποιες εμπειρίες και γνώσεις που αποκτήσαμε απ αυτό το μετερίζι.

Οι απόψεις μας λοιπόν τοποθετούνται για τον Α΄ βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα για δήμους με πληθυσμό κάτω των 30.000 χιλιάδων κατοίκων. Εννοείται ότι και για πέραν των 30.000 κατοίκων οι απόψεις είναι ανάλογες.

Οι θέσεις μας είναι συντριπτικές ή αν θέλουν κάποιοι και ριζοσπαστικές, γι αυτόν τον θεσμό, συγκριτικά με τα ως σήμερα εφαρμοζόμενα αφ ενός και αφ ετέρου, με αυτά που προτείνονται τώρα αρμοδίως. Ίσως άλλους να τους βρίσκει σύμφωνους και άλλους όχι. Είναι φυσικό και αναμενόμενο. Κριτικές θα υπάρξουν πανταχόθεν, αλλά το καλύτερο είναι να κατατεθούν και άλλες πολλές θέσεις και προτάσεις. Πάντως εμείς τολμούμε, και γι αυτό το θέμα, δεχόμενοι τα ευμενή ή τα δυσμενή σχόλια.

Σκοπός μας είναι να υπάρξει επεξεργασία, που είπαμε, από τους αρμόδιους και τους σχετικούς φορείς, και που ξέρεις (!) , πολλά από τις δικές μας θέσεις μπορεί να ληφθούν υπόψη και να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο που θα έρθει. Μακάρι.

Παρόμοιες προτάσεις- απόψεις και θέσεις πρέπει να γίνουν από δημότες και ιδιαίτερα από αυτοδιοικητικά στελέχη του σήμερα, αλλά και του χθες, για να διευκολύνουν έτσι και το Υπουργείο στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Όσο αφορά τα κόμματα, αυτά είναι που θα πρωταγωνιστήσουν σε συναθροίσεις για να μας δώσουν να καταλάβουμε τι θέλουν!

Δεν γνωρίζουμε αν επεξεργάσθηκε δεόντως , το σχέδιο- πρόταση, από τους φορείς και από δημότες γενικότερα, αλλά εμείς, έστω και αν κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή, δίδουμε στη δημοσιότητα τις δικές μας απόψεις και μπορεί κάτι το καλύτερο να γίνει.

Να λάβουμε υπόψη μας ότι, στην τοπική αυτοδιοίκηση, εφαρμόζεται συνεχώς σύστημα ενισχυμένης αναλογικής και αυτό γνωρίσαμε, αυτό μάθαμε, αυτό υπηρετήσαμε. Καλά θα ήταν να γίνει και ένα σύστημα απλής αναλογικής για να δούμε τα αποτελέσματα και τις τυχούσες διαφορές. Οι πρώτοι που έπρεπε να είχαν διάλογο μεταξύ των ήταν τα κόμματα. Οι πολλοί αυτοδιοικητικοί σήμερα έδειξαν ότι είναι αντίθετοι ή πολέμιοι για την καθιέρωσή του και εκφράζουν δυνατά μάλιστα την άποψή των, την οποία θέλουν να είναι και αναμφισβήτητη. Ασφαλώς, έχουν τους λόγους για να επιμένουν, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά με τους δικούς της λόγους υποστήριξης.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»

Δεν θα ήταν πρέπον για εμάς, αν κάναμε κριτική στο θέμα , χωρίς να έχουμε δικές μας προτάσεις, και την άποψη μας. Άλλωστε και οι αυτοδιοικητικοί, τουλάχιστον αυτοί, προσωπικές τους προτάσεις κάνουν και παράλληλα, ως είθισται, αναπαράγουν αυτές που κάποιες ομάδες των πρότειναν ή τους επέβαλαν ή τους έχουν διαμηνύσει «παράγοντες (!)».

Α) Ο κάθε δήμος με πληθυσμό κάτω των 30.000 κατοίκων να θεωρείται ως μια εκλογική περιφέρεια.

Β) Εκλογή Δημάρχου.

α) Να υπάρχει ένα (1) ψηφοδέλτιο υποψηφίων δημάρχων. Δηλαδή, ενιαίο για όλους και όχι ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ.

β) Ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος πρέπει να έχει την έγκριση, για την συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο αυτό , 27 π.χ δημοτών, όσοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται σ αυτόν τον δήμο.

Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να επιλέξει , στο ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων δημάρχων, μέχρι τέσσερες (4) υποψηφίους δημάρχους της προτίμησης του. Περισσότεροι σταυροί στο ψηφοδέλτιο, κρίνεται αυτό άκυρο.

γ) Οι υποψήφιοι δήμαρχοι εφόσον δεν εκλέχθηκαν στις δύο (2) πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου, κατά τις εκλογές της πρώτης Κυριακής, και για να καταλάβουν θέσεις δημοτικών συμβούλων, θα πρέπει, στις εκλογές, αυτής της πρώτης Κυριακής, να έχει συγκεντρώσει ο καθένας τους το 15% των έγκυρων όλων των υποψηφίων δημάρχων του ψηφοδελτίου των.

Αν δεν λάβουν αυτό το ποσοστό δεν εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκτός αυτού της παρακάτω παραγράφου Βδ.

δ) Την δεύτερη Κυριακή , ο δεύτερος σε ψήφους, υποψήφιος δήμαρχος, ανταγωνιζόμενος του πρώτου, που τυχόν δεν εκλέγεται δήμαρχος, καταλαμβάνει θέση δημοτικού συμβούλου ( μία εκ των 27 π.χ δημοτικών συμβούλων) και τιμής ένεκεν ορίζεται, από τον δήμαρχο, υποχρεωτικώς, για όλη την τετραετία, αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δημάρχου. Το αυτό όμως μπορεί να συμβεί και για τον πρώτο ( το να μη εκλεγεί δηλαδή αυτός δήμαρχος, αλλά ο δεύτερος).

Στην περίπτωση παραιτήσεως του, οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα της θητείας και μετά τον ορισμό του από το δήμαρχο, ή στην περίπτωση θανάτου του, την θέση αυτού, ως δημοτικού συμβούλου, καταλαμβάνει ο υποψήφιος δήμαρχος που έλαβε στις εκλογές τις περισσότερες ψήφους, μετά του δευτέρου, και αυτό συνεχίζεται σε όμοια, με την ως άνω περίπτωση, αρκεί ο καθένας εξ αυτών, υποψήφιος δήμαρχος, να είχε λάβει στις εκλογές το 15% των ψήφων, που είπαμε παραπάνω.

Εφ όσον εξαντληθούν τυχόν οι υποψήφιοι δήμαρχοι, κατά τον παραπάνω τρόπο, τον λόγο έχουν οι ,κατά σειρά εκλογής, αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι.

Όμως, ο δήμαρχος για την θέση του αντιδημάρχου και αναπληρωτή δημάρχου, τώρα ορίζει έναν από τους εκλεγέντες του ψηφοδελτίου των δημοτικών συμβούλων .

ε) Εάν ο εκλεγείς δήμαρχος παραιτηθεί, μέσα στη διάρκεια της θητείας του ή πεθάνει, τότε δήμαρχος εκλέγεται ένας από τους δημοτικούς συμβούλους, ύστερα από μυστική ψηφοφορία, ως εξής :

Εφ όσον υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος ανακηρύσσεται αυτός δήμαρχος.

Εφ όσον υπάρχουν δύο υποψήφιοι γίνεται ψηφοφορία και εκλέγεται αυτός που θα λάβει το 70% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν λάβει μικρότερο ποσοστό εγκύρων ψήφων η ψηφοφορία μεταφέρεται επτά (7) ημέρες μετά από αυτή την πρώτη συνεδρίαση και εκλέγεται αυτός που θα πάρει τους περισσότερους εγκύρους ψήφους.

Εφ όσον υπάρχουν περισσότεροι των δύο υποψήφιοι, εκλέγονται οι δύο πρώτοι σε ψήφους, επί των εγκύρων ψηφοδελτίων και η ψηφοφορία για την εκλογή δημάρχου επαναλαμβάνεται την εβδόμη (7) ημέρα μετά την πρώτη αυτή ψηφοφορία.

Εφ όσον τώρα ο ένας εκ των δύο λάβει τους περισσότερους ψήφους των εγκύρων ψηφοδελτίων εκλέγεται δήμαρχος.

Δικαίωμα υποψηφιότητας για δήμαρχος έχουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου.

Η Περιφέρεια φροντίζει για την νόμιμη διεξαγωγή της εκλογής νέου δημάρχου, ως και την όλη προετοιμασία της εκλογής .

Την θέση του δημοτικού συμβούλου, που εκλέχθηκε δήμαρχος, την καταλαμβάνει ο επόμενος αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος, από το ψηφοδέλτιο των δημοτικών συμβούλων κατά τις εκλογές. Αν αυτός αρνηθεί, ή παραιτηθεί ή πεθάνει, ο αμέσως επόμενος αυτού.

Γ) Εκλογή δημοτικών συμβούλων.

Υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για όλο το δήμο.

Μετά από αυτά που προαναφέρθηκαν, δημοτικοί σύμβουλοι από το ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του δήμου, εκλέγονται όσοι προβλέπονται από το νόμο για τους δήμους με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους (27 π.χ. όπως προαναφέρθηκε) και θα είναι αυτοί που θα λάβουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά τις δημοτικές εκλογές, λαμβανομένων όμως υπ όψη τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν, αναφορικά με το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων δημάρχων, έτσι που παραπάνω παραθέσαμε.

Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να επιλέξει, από το ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, μέχρι τέσσερες (4) υποψηφίους της προτίμησης του. Περισσότερους των τεσσάρων (4) το ψηφοδέλτιο κρίνεται άκυρο.

Αν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι μόνο όσοι προβλέπονται για το δήμο (27 π.χ. όπως προαναφέρθηκε συν το 10% του σχεδίου- πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για τον « Κλεισθένη», στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω το κλάσμα ) και δεν έχουν θέσει περισσότεροι υποψηφιότητα, εκλέγονται οι υποψήφιοι πρώτοι 27 π.χ. Οι υπόλοιποι τρείς (3) είναι αναπληρωματικοί. Εφόσον στη συνέχεια και κατά την λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου, χρειασθεί να αναπληρωθούν τρείς (3) από τους δημοτικούς συμβούλους, είτε λόγω παραιτήσεως των είτε λόγω θανάτου των, αναλαμβάνουν αυτοί οι αναπληρωματικοί να τους αντικαταστήσουν με τη σειρά των ψήφων που έχουν λάβει . Αν χρειασθεί δε η αναπλήρωση και περισσοτέρων των τριών, μέσα στην θητεία του δημοτικού συμβουλίου, αυτό θα λειτουργεί με λιγότερους του προβλεπομένου δημοτικούς συμβούλους. Όσοι υπάρχουν.

Δ) Εκλογή τοπικών συμβουλίων.

Ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με όσους δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν σ αυτό.

Πρόεδρος εκλέγεται αυτός με τους περισσότερους ψήφους. Ο αριθμός των συμβούλων του τοπικού που εκλέγονται είναι:

α) για πληθυσμό χωριού έως 500 κατοίκους, εκλέγονται τρείς (3) σύμβουλοι.

β) για πληθυσμό χωριού από 501-1000 κατοίκους, εκλέγονται πέντε (5) σύμβουλοι.

γ) για πληθυσμό κωμόπολης από 1001- 3000 κατοίκους, εκλέγονται επτά (7) σύμβουλοι.

δ) για πληθυσμό κωμόπολης ή πόλης από 3001-10000 κατοίκους, εκλέγονται εννέα (9) σύμβουλοι.

ε) για πληθυσμό πόλης από 10001-30000 κατοίκους, εκλέγονται ένδεκα (11) σύμβουλοι.

Κάθε ψηφοφόρος έχει δυνατότητα να επιλέξει από το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων του τοπικού συμβουλίου μέχρι τρείς (3) υποψηφίους της προτιμήσεως του. Πέραν αυτού του αριθμού το ψηφοδέλτιο κρίνεται άκυρο.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι που δεν θα εκλεγούν είναι αναπληρωματικοί των εκλεγέντων.

Στο τοπικό συμβούλιο μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και κάτοικοι που προέρχονται από οποιαδήποτε πόλη, κωμόπολη ή χωριό του δήμου, αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι βέβαια στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου και δεν είναι προϋπόθεση να είναι μόνο κάτοικοι ή απλά εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του συγκεκριμένου χωριού ή κωμόπολης ή πόλης, για την τυχούσα εκλογή των στο τοπικό αυτό συμβούλιο.

Αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον αριθμό που προβλέπεται να εκλεγούν ως τοπικοί σύμβουλοι, τότε αυτό το χωριό, η κωμόπολη, η πόλη, δεν δικαιούται τοπικού συμβουλίου. Μετά τις εκλογές ο δήμαρχος ορίζει τοπικό συμβούλιο που αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους και με αριθμό, όπως παραπάνω προβλέπεται και είναι αυτό, με βάση τον πληθυσμό, που προαναφέρθηκε.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του δημοτικού συμβουλίου και εφ όσον παραιτηθούν ή πεθάνουν τοπικοί σύμβουλοι και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, εφαρμόζονται όσα αναφέρθηκαν παρόμοια παραπάνω για τους δημοτικούς συμβούλους.

Ε) Τα υπόλοιπα που εμφανίζονται στο σχέδιο- πρόταση «Κλεισθένης 1» του Υπουργείου Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, θα τύχουν, ούτως ή άλως, της ανάλογης επεξεργασίας των αρμοδίων του Υπουργείου και των σχετικών φορέων.

ΣΚΕΨΕΙΣ- ΑΠΟΨΕΙΣ- ΘΕΣΕΙΣ- ΣΧΟΛΙΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο- πρόταση του «Κλεισθένη», για την «απλή αναλογική», στον Α΄ βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μπορεί την δεύτερη Κυριακή δήμαρχος να αναδειχθεί ο δεύτερος σε ψήφους , της πρώτης Κυριακής των εκλογών και επικεφαλής αυτού του δεύτερου συνδυασμού, με λιγότερους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, θα είναι υποχρεωμένος να συνεργασθεί με αυτούς του πρώτου και όχι μόνο μ αυτούς.

Επομένως , μπορεί να υπάρξει στη συνέχεια διχογνωμία, μεταξύ αυτών των συμβούλων, σε πολλά και σοβαρά θέματα που θα προκύπτουν και στο τέλος να μη εκτελείται έργο στο δήμο, εξ αιτίας ασυμφωνίας, εσκεμμένης ή όχι.

Όμως, αυτή την περίπτωση την γνωρίζει το Υπουργείο που συνέταξε το σχέδιο του « Κλεισθένη» και παρ όλα αυτά θεωρεί ότι αυτής της μορφής η προτεινόμενη «απλή αναλογική» είναι προτιμότερη από την ενισχυμένη αναλογική του « Καλλικράτη».

Αν λοιπόν αυτά τα σκεπτικά του σχεδίου του «Κλεισθένη», για την διοίκηση των δήμων, λένε ότι είναι τα καλύτερα, τότε με την ίδια λογική σκέψη περί του « πιο καλύτερου», γιατί να μη είναι τα δικά μας προτεινόμενα σκεπτικά, εν περιλήψει, που βρίσκονται άλλωστε και πιο κοντά στη «φιλοσοφία» της πραγματικής απλής αναλογικής ( άμεσης Δημοκρατίας, που λένε) και διαφέρει κατά πολύ επί της ουσίας, ως προς την πιο δίκαιη οικοδόμηση του συστήματος, για τους δήμους της χώρας και μάλιστα αυτών των δήμων που ο πληθυσμός των δεν υπερβαίνει τις 30.000 κατοίκους.

Και γι αυτούς τους πρόσθετους λόγους εμείς εμμένουμε στην άποψη μας. Τονίζουμε μάλιστα ότι και τα δύο συστήματα, δηλαδή του « Καλλικράτη » και του σχεδίου- πρόταση του « Κλεισθένη», έχουν πολλά κενά και πολλές πολιτικές σκοπιμότητες . Εάν όμως η πρότασή μας γίνει δεκτή όλα θα περιορισθούν σε κάποιο βαθμό. Έτσι πιστεύουμε εμείς.

Ως προς το καυτό θέμα της ασυνεννοησίας των δημοτικών συμβούλων, που μπορεί να προκύψει, εξ αιτίας αυτής της μορφής της «απλής αναλογικής» του «Κλεισθένη», που προτείνουμε, εμείς νομίζουμε ότι μάλλον δεν θα υπάρξει τόσο μεγάλη διάσταση απόψεων, που πολλοί «φοβούνται» και κάποιοι φοβερίζουν, ιδιαίτερα σ αυτούς τους δήμους με πληθυσμό κάτω των 30.000 κατοίκων, όπως είπαμε.

Η «φιλοσοφία» λοιπόν της απλής αναλογικής, έχει και το νόημα της καλής διάθεσης όλων ή των περισσοτέρων δημοτικών συμβούλων να λειτουργούν για το καλύτερο του δήμου, συνεννοούμενοι μεταξύ τους, και όχι για το συμφέρον του συνδυασμού και κατ επέκταση των κομμάτων, ίσως, που συνήθως τους πατρονάρουν, αν και με αυτό το σχέδιο του « Κλεισθένη» η κομματική παρέμβαση πάλι θα είναι παρούσα κατά τις εκλογές, αλλά και καθ όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.

Για εμάς, η έντονη παρέμβαση σήμερα των κομμάτων και των πολλών δημοτικών αρχόντων, για το σχέδιο και του « Κλεισθένη», αυτόν τον σκοπό μπορεί να έχει. Να μη στερηθούν τα κόμματα και οι «ισχυρότεροι!» δημοτικοί άρχοντες τις δικές τους μακρόχρονες παρουσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους τυχόν σχεδιασμούς για να μεταπηδήσουν κάποιοι στην κεντρική εξουσία. Αυτό είναι το όνειρο.

Η τυχούσα δικαιολογία που θα μπορούσε να προβληθεί ότι με την απλή-απλή αναλογική, την από εμάς προτεινόμενη, θα υπάρξει τάχα ακυβερνησία, που είπαμε, εμείς διαφωνούμε και λέμε στους λάτρεις της ενισχυμένης για τους δήμους, ότι «εδώ σε έχω» να μπορείς, ως δημοκράτης, να συμφωνείς, έστω διαφωνώντας(!), για το καλό του δήμου και μόνο

(βλέπε αυτό σε δικηγορικούς ή και σε άλλους συλλόγους, που το πέτυχαν).

Η λεγόμενη κομματική πειθαρχία των περισσοτέρων βλάπτει και δεν προσφέρει το επιθυμητό έργο στο σύνολο των δημοτών.

Από προσωπική εμπειρία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, διαπιστώσαμε ότι «αντίπαλος» για τον κάθε σύμβουλο είναι ο αντίθετος απ αυτόν συνδυασμός ή συνδυασμοί και όχι ο όποιος σύμβουλος των, με τον οποίο μπορεί να είναι και συγγενής, φίλος, συνεργάτης, μπατζανάκης, κ.λ.π, ιδιαίτερα σε μικρούς σχετικά δήμους. Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι (της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης) μπορούν άνετα να συνεργασθούν αν δεν συμμετέχουν σε συνδυασμούς, επειδή αυτοί, οι συνδυασμοί, πατρονάρονται. Είναι ψυχολογικό άλλωστε!

Επιπλέον, δεν μπορούμε να δεχθούμε τα κατορθώματα του «Καλλικράτη», που για να είσαι υποψήφιος δήμαρχος, πρέπει να είσαι πλούσιος, με δίψα για τη δόξα της εξουσίας. (Μου θυμίζει αυτό πάντα την Ελληνική ταινία με τον Φωτόπουλο : «λεφτά έχω, να φάνε και οι κότες, τη δόξα θέλω!»).

Με την επιβολή των συνδυασμών «μένουν έξω» είτε ως υποψήφιοι δήμαρχοι είτε ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κάποιες εξαιρετικές προσωπικότητες με προσόντα που θα ήθελαν, αν ήταν αλλιώς, να ασχοληθούν και να βοηθήσουν αυτούς τους δήμους, αλλά τα συστήματα αυτά μοιραίως τους αποκλείουν για ευνόητους λόγους και δεν εμπλέκονται.

Ακόμα, δεν μπορούμε να δεχθούμε το να είσαι και κομματικά «υποταγμένος» ή να είσαι και «όργανο» κάποιων, εκτελώντας υποσχέσεις ή να εκτίθεσαι, ακριβώς επειδή εκτελείς εντολές κάποιων σχετικά ισχυρών (!) που σε στηρίζουν και αυτό νομίζεις ότι θα γίνεται για πάντα. Όμως για την συνέχεια «πίσω έχει η αχλάδα την ουρά !».

Επίσης, ως υποψήφιος δήμαρχος, πρέπει να συμπεριλάβεις στον συνδυασμό σου καμιά διακοσαριά (200) και πλέον υποψήφιους και τόσα άλλα δεινά και φαιδρά. Τα περισσότερα δε για τον «παρά !» γιατί έτσι μας έχει συνηθίσει το σύστημα και η αλαζονεία της εξουσίας .

Μα, και ο «Κλεισθένης», έτσι όπως προτείνεται, προς τα εκεί συμβαδίζει, με κάποιες διαφοροποιήσεις μόνο. Ναι, εν μέρει συμφωνούμε. Άρα, θέλει περαιτέρω επεξεργασία χωρίς βιασύνη, γιατί έχουμε καιρό.

Ελπίζουμε ότι στην επόμενη επεξεργασία, του Φθινοπώρου, οι αρμόδιοι να το δουν καλύτερα.

Τέλος, αν ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας, τότε οι δημότες θα διαπιστώσουν ,στην πρώτη κιόλας τετραετία, την θετική διαφορά που θα προκύψει στην τοπική αυτοδιοίκηση , αρκεί οι σύμβουλοι να θέλουν. Έτσι όμως όπως σήμερα προτείνεται στο σχέδιο του «Κλεισθένη» οι δυσκολίες θα συνεχίζονται και θα διαπιστωθεί ότι μάλλον δεν έγινε το πρέπον.

Εν πάσει περιπτώσει, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και υπάρξουν έστω κάποιες διαφοροποιήσεις στο σχέδιο και καταστεί ο « Κλεισθένης» νόμος του κράτους, θα μπορέσουμε και εμείς να συμβάλουμε ποικιλότροπα, ακριβώς επειδή θα πλησιάζουν οι διατάξεις του, αν πλησιάζουν, τις δικές μας σκέψεις και προτάσεις ή θα είναι ταυτόσημες με αυτές, αισθανόμενοι ότι «κάτι προσφέρουμε» και εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση του Α’ βαθμού.

(Υ.Γ. Δυστυχώς (!) , για τους αναγνώστες, πάλι μακροσκελή άρθρο συντάξαμε, παρασυρόμενοι από το ενδιαφέρον θέμα της αυτοδιοίκησης που αγαπάμε και καλώς την υπηρετήσαμε ! ).

Του κ. Ιωάννη Ρόνα

φορο-συμβούλου

πρ. δημοτικού συμβούλου