Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ξ. Τριανταφυλλίδη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Παύλου Μελά έως τη διασταύρωσή της με την οδό Στοάς, τη Δευτέρα 09/07/2018 από ώρα 08:30 έως 13:30, λόγω εργασιών αποκατάστασης φρεατίων υδροσυλλογής. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρόδιων οδών.

kozan.gr