Με σημερινή (17/7) απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έγινε η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α’ και Α’-Β’ τάξης των περιφερειών Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Σύμφωνα με αυτή, στη Δ. Μακεδονία, εχουμε:

  • Τον Ιωάννη Ποδιώτη του Αντωνίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Οικονομικών Επιθεωρητών ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης (Α΄ τάξης)

 

  • Τον Δημήτριο Τσιμπέρη του Ευαγγέλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης (Α΄ τάξης).