Καθορίστηκαν οι όροι για την διακήρυξη του έργου αποκατάστασης ζημιών σε Χρώμιο, Σκήτη, Βατερό, Λευκοπηγή και Κάτω Κώµη, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα, το περασμένο Φθινόπωρο.

Το έργο θα εκτελεσθεί κυρίως στην Τοπική Κοινότητα Χρωµίου όπου σηµειώθηκαν οι περισσότερες καταστροφές, αλλά θα εκτελεστούν και εργασίες µικρότερης κλίµακας στις Τοπικές Κοινότητες Σκήτης, Βατερού, Λευκοπηγής και Κάτω Κώµης. Οι επεµβάσεις αφορούν κυρίως την ανακατασκευή κατεστραµµένων τεχνικών και τµηµάτων ασφαλτοτάπητα σε εντοπισµένα, από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης, σηµεία που έχουν καταστραφεί. Πιο συγκεκριµένα στην πλατεία Χρωµίου θα γίνει αποξήλωση κατεστραµµένου ασφαλτοτάπητα εµβαδού περίπου 500τ.µ.. Αποξήλωση του παλαιού κατεστραµµένου ασφαλτοτάπητα, εκσκαφή και αποµάκρυνση των µπαζών, κατασκευή υπόβασης οδοστρώµατος  και τέλος διάστρωση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.  Εκτεταµένες ζηµιές έχει υποστεί ο δρόµος που οδηγεί στο µουσείο Μακεδονικού Αγώνα, όπου θα απαιτηθούν να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες εργασίες.

Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 551.458,16Ευρώ.