Το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018, θα πραγματοποιηθεί ο χορός της Γ΄τάξης Λυκείου Τσοτυλίου, στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου-Λυκείου.