Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozan.gr, που αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, στην αποδοχή δωρεάς, ύψους 30.000 ευρώ, από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση της οδού προς το νέο κοιµητήριο του ∆ήµου Εορδαίας»,  προχώρησε ο δήμος Εορδαίας. Προηγήθηκε σχετικό αίτηµα της ΤΕΡΝΑ Α.Ε  στις 21/6/2018.

kozan.gr