Ο  ιδιοκτήτης της Σχολής Οδηγών “Καθ’ οδόν” στην Κοζάνη, Κωνσταντίνος Λιούφης, εξηγεί κατά πόσο επηρέασε η οικονομική κρίση τις σχολές οδηγών, ποιοι, από την εμπειρία του, είναι οι καλύτεροι εκπαιδευόμενοι (δηλ. άντρες ή γυναίκες), καθώς και μέχρι ποια ηλικία μπορεί και πρέπει να οδηγεί κάποιος.

Διεύθυνση: κ, Πλ. Λασσάνη και Λιούφη, Κοζάνη 501 00
Τηλέφωνο: 2461 041008